RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 25 DE MAIG 2017

dilluns, 12 de juny de 2017

Posem de nou a la vostra disposició les intervencions dels regidors del PSC Tordera, al Ple del passat 25 de Maig, i les respostes rebudes a les preguntes i precs presentats.

En aquest cas, en primer lloc us deixem el tall de veu corresponent a: LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG "DIA INTERNACIONAL CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA"
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de 27 d’abril de 2017.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.11/2017, de Crèdit extraordinari finançat per transferència entre partides del pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per al 2017.


Aquesta modificació ha estat necessària per tal de poder substituir el sistema de climatització del Teatre Clavé, ja que no s'ha pogut reparar l'antic. El punt s'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació inicial del Reglament de recompenses i distincions de la Policia Local de Tordera.


Aquest punt també s'aprova per unanimitat.

4.- Moció que presenten els Grups Municipals de SOM TORDERA-ENTESA i PSC-CP en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne.Réplica al regidor Marçal Vilajeliu.

Tal com comenta el regidor Rafa Delgado, la situació actual dels treballadors/treballadores, fa imprescindible fixar aquest salari digne, ja que gràcies a les polítiques del Govern Central en matèria laboral, molts és troben que tot i tenir una feina estan en situació precària. El punt s'aprova amb 16 vots favorables i una abstenció.

 5.- Moció que presenta el Grup Municipal SOM TORDERA-ENTESA de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa dels procesos de (re) municipalització.Segona intervenció del regidor Rafa Delgado, sobre aquest punt.

El regidor trànsfuga, Sr.Villaro, en cada una de les seves intervencions va deixant més clar la seva ideologia i el nostre regidor es pregunta que fa una persona de dretes en un partit d'esquerres com es Iniciativa. El que és evident també és que no representa a les persones que en el seu dia varen votar per la llista de Som Tordera, i pensem que no és ètic ni es pot defensar el fet que no hagi renunciat a l'acte de regidor.

6.- Moció que presenta el Grup Municipal del PP per retornar els diners que s'han cobrat de més en l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlues.


Tot i que la sentència del Tribunal Constitucional, arriba tard, ja que moltíssimes famílies a mes de patir el desnonament varen haver de fer front al pagament d'aquest impost injust, ja que des de el començament d'aquesta mala praxis per part dels bancs, totes les propietats han perdut una gran part del seu valor.

PRECS I PREGUNTES

Pregunta sobre el balanç econòmic de la Fira del Ram d'enguany.


Respón el regidor Marçal Vilajeliu

Cada any hem de posar sobre la taula el mateix tema, ja que tot i la "transparència" que el nostre govern local, diu que exerceix, les dades no s'han fet públiques fins ara.

Prec sobre l'estat de conservació de la rotonda de Can Bartolí.


Respon el regidor Carles Aulet


Prec sobre l'estat de les parcel.les de cara a lestiu.


En aquest cas respon el regidor transfuga, Sr.Villaro


Sorprèn el desconeixement del regidor trànsfuga sobre temes que teòricament són de la seva responsabilitat, més tenint en compte la gran extensió de bosc i urbanitzacions que té Tordera, és un tema d'importància vital.

Prec sobre un forat a un pas de vianants al barri de Sant Andreu


Respon la regidora Silvia Catalá.


Prec on es demanen mesures per controlar la població de coloms.


Respon el regidor trànsfuga, Sr. Villaro

Curiosament aquest tema si el duia preparat, en part, tot i que no explica que es fa amb els coloms agafats ni quines mesures s'estan aplicant, si és que es fa, per tal d'evitar que es multipliquin. Volem recordar aquí que existeixen maneres per controlar aquestes aus, que no impliquen la mort dels animals i que són molt més eficients.

Prec pel mal estat de conservació de les pistes esportives a les urbanitzacions


Respon el regidor Carles Aulet.


Com sempre reconeixen que és cert que les pistes necessiten manteniment, i com sempre hem de lamentar que es deixin malmetre sovint fins a un estat en què el cost de posar els equipaments al dia sigui molt més elevat. A hores d'ara hauria d'existir un pla de manteniment com cal, i no esperar que els veïns hagin de presentar queixes, per actuar.

PLE ORDINARI 27 D'ABRIL DEL 2017 - RESUM

dilluns, 15 de maig de 2017

Us presentem el resum de les intervencions dels regidors del nostre grup, en l'últim ple celebrat dijous passat, 27 d'abril del 2017.

Al nostre entendre, de les mateixes es desprèn que el que hem anat afirmant des que es va donar a conèixer l'acord amb el govern local, és tal com s'ha explicat ja en repetides ocasions:

· Que el PSC de Tordera segueix fent oposició,

· Que els regidors del PSC, han pres la decisió de participar en la gestió de les partides acordades, per aconseguir millorar les condicions dels ciutadans més desfavorits del nostre poble. Tot això després de varis i laboriosos intents de formar un govern alternatiu, que van fracassar per la negativa d'ERC de Tordera.


Comencem pel 2n punt.

2.-  Creació de la Comissió de Seguiment dels Pressupostos.

Finalment la insistència del nostre grup municipal ha donat els seus fruits i es podrà portar el control sobre l'execució del pressupost, obrint a més el procés d'elaboració del nou pressupost, a la ciutadania.

El nostre regidor ha afegit un aclariment al tema:3.-  Informe favorable al canvi de denominació de l'Institut Tordera.4.-  Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.5/2017 de
suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, finançat per transferències entre partides i romanent
de tresoreria.5.-  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 36
reguladora de la Taxa per a la prestació del Servei d'Escola Bressol.

En aquest punt tots els grups han donat el seu vot favorable.

6.-  Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament
de Tordera corresponent a l'exercici 2017, consistent en l'amortització d'una plaça d'Oficial 1a
gruista i la creació d’una plaça d’agent de la Policia Local, una plaça de Tresorer d’habilitació
nacional, dues places de tècnic auxiliar d’Intervenció, un tècnic d’administració general i
l’ampliació de jornada de dinamitzador juvenil.PRECS I PREGUNTES

PREC 1
Al ple de juliol del 2015, el nostre grup va presentar una moció, una de les més discutides al plenari, que portava en un dels punts, unir totes les taules creades (taula aliments, taula habitatge, taula ocupació), en una sola, ja que pensem que els problemes de la gent no van per separat i per donar un millor servei i evitar el que un cop més denuncia el nostre portaveu, que és que no es convoquin.Aquí la resposta del regidor de l'àrea, Angel Pous, i la rèplica del nostre regidor.PREC 2
Sobre les obres d'ampliació del nou Institut Tordaria


La resposta que correspon també al regidor Angel Pous:PREC 3
Finalització del contracte del Transport Urbà, on demanem que es porti a concurs públic, en lloc d'allargar el contracte quatre anys més, ja que d'aquesta manera és podria rebaixar el cost per les arques municipals.

En aquest cas respon la regidora Silvia Catalá


PREC 4
La regidora Toñi Garcia, demana que el límit d'ingressos per accedir a les ajudes del banc d'aliments, sigui menys restrictiu:


La resposta del regidor Angel Pous:


PREGUNTA 1
En Rafa Delgado la presenta arran d'una queixa que s'ha rebut de veïns de Sant Pere, pel fet que no s'hagin retirat les estelades que es varen posar amb ocasió de la Fira del Ram.


Respon l'Alcalde, Joan Carles Garcia Cañizares:


PREGUNTA 2
Toñi Garcia pregunta per la situació de les depuradores de Agora Parc i Terra Brava, que els veïns i el grup municipal del PSC, fa anys que estem esperant i reclamant.


Respon de nou l'Alcalde


Acabem deixant-vos en aquest enllaç l'audio complert que Radio Tordera te publicat a la seva Web.

Fira del Ram 2017 - PSC Tordera

dimecres, 19 d’abril de 2017

Us deixem el nostre àlbum de fotos de la Fira del Ram 2017!