PLE ORDINARI 27 D'ABRIL DEL 2017 - RESUM

dilluns, 15 de maig de 2017

Us presentem el resum de les intervencions dels regidors del nostre grup, en l'últim ple celebrat dijous passat, 27 d'abril del 2017.

Al nostre entendre, de les mateixes es desprèn que el que hem anat afirmant des que es va donar a conèixer l'acord amb el govern local, és tal com s'ha explicat ja en repetides ocasions:

· Que el PSC de Tordera segueix fent oposició,

· Que els regidors del PSC, han pres la decisió de participar en la gestió de les partides acordades, per aconseguir millorar les condicions dels ciutadans més desfavorits del nostre poble. Tot això després de varis i laboriosos intents de formar un govern alternatiu, que van fracassar per la negativa d'ERC de Tordera.


Comencem pel 2n punt.

2.-  Creació de la Comissió de Seguiment dels Pressupostos.

Finalment la insistència del nostre grup municipal ha donat els seus fruits i es podrà portar el control sobre l'execució del pressupost, obrint a més el procés d'elaboració del nou pressupost, a la ciutadania.

El nostre regidor ha afegit un aclariment al tema:3.-  Informe favorable al canvi de denominació de l'Institut Tordera.4.-  Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.5/2017 de
suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, finançat per transferències entre partides i romanent
de tresoreria.5.-  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 36
reguladora de la Taxa per a la prestació del Servei d'Escola Bressol.

En aquest punt tots els grups han donat el seu vot favorable.

6.-  Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament
de Tordera corresponent a l'exercici 2017, consistent en l'amortització d'una plaça d'Oficial 1a
gruista i la creació d’una plaça d’agent de la Policia Local, una plaça de Tresorer d’habilitació
nacional, dues places de tècnic auxiliar d’Intervenció, un tècnic d’administració general i
l’ampliació de jornada de dinamitzador juvenil.PRECS I PREGUNTES

PREC 1
Al ple de juliol del 2015, el nostre grup va presentar una moció, una de les més discutides al plenari, que portava en un dels punts, unir totes les taules creades (taula aliments, taula habitatge, taula ocupació), en una sola, ja que pensem que els problemes de la gent no van per separat i per donar un millor servei i evitar el que un cop més denuncia el nostre portaveu, que és que no es convoquin.Aquí la resposta del regidor de l'àrea, Angel Pous, i la rèplica del nostre regidor.PREC 2
Sobre les obres d'ampliació del nou Institut Tordaria


La resposta que correspon també al regidor Angel Pous:PREC 3
Finalització del contracte del Transport Urbà, on demanem que es porti a concurs públic, en lloc d'allargar el contracte quatre anys més, ja que d'aquesta manera és podria rebaixar el cost per les arques municipals.

En aquest cas respon la regidora Silvia Catalá


PREC 4
La regidora Toñi Garcia, demana que el límit d'ingressos per accedir a les ajudes del banc d'aliments, sigui menys restrictiu:


La resposta del regidor Angel Pous:


PREGUNTA 1
En Rafa Delgado la presenta arran d'una queixa que s'ha rebut de veïns de Sant Pere, pel fet que no s'hagin retirat les estelades que es varen posar amb ocasió de la Fira del Ram.


Respon l'Alcalde, Joan Carles Garcia Cañizares:


PREGUNTA 2
Toñi Garcia pregunta per la situació de les depuradores de Agora Parc i Terra Brava, que els veïns i el grup municipal del PSC, fa anys que estem esperant i reclamant.


Respon de nou l'Alcalde


Acabem deixant-vos en aquest enllaç l'audio complert que Radio Tordera te publicat a la seva Web.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada

Gracias por tu comentario!