RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 25 DE MAIG 2017

dilluns, 12 de juny de 2017

Posem de nou a la vostra disposició les intervencions dels regidors del PSC Tordera, al Ple del passat 25 de Maig, i les respostes rebudes a les preguntes i precs presentats.

En aquest cas, en primer lloc us deixem el tall de veu corresponent a: LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG "DIA INTERNACIONAL CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA"
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de 27 d’abril de 2017.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.11/2017, de Crèdit extraordinari finançat per transferència entre partides del pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per al 2017.


Aquesta modificació ha estat necessària per tal de poder substituir el sistema de climatització del Teatre Clavé, ja que no s'ha pogut reparar l'antic. El punt s'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació inicial del Reglament de recompenses i distincions de la Policia Local de Tordera.


Aquest punt també s'aprova per unanimitat.

4.- Moció que presenten els Grups Municipals de SOM TORDERA-ENTESA i PSC-CP en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne.Réplica al regidor Marçal Vilajeliu.

Tal com comenta el regidor Rafa Delgado, la situació actual dels treballadors/treballadores, fa imprescindible fixar aquest salari digne, ja que gràcies a les polítiques del Govern Central en matèria laboral, molts és troben que tot i tenir una feina estan en situació precària. El punt s'aprova amb 16 vots favorables i una abstenció.

 5.- Moció que presenta el Grup Municipal SOM TORDERA-ENTESA de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa dels procesos de (re) municipalització.Segona intervenció del regidor Rafa Delgado, sobre aquest punt.

El regidor trànsfuga, Sr.Villaro, en cada una de les seves intervencions va deixant més clar la seva ideologia i el nostre regidor es pregunta que fa una persona de dretes en un partit d'esquerres com es Iniciativa. El que és evident també és que no representa a les persones que en el seu dia varen votar per la llista de Som Tordera, i pensem que no és ètic ni es pot defensar el fet que no hagi renunciat a l'acte de regidor.

6.- Moció que presenta el Grup Municipal del PP per retornar els diners que s'han cobrat de més en l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlues.


Tot i que la sentència del Tribunal Constitucional, arriba tard, ja que moltíssimes famílies a mes de patir el desnonament varen haver de fer front al pagament d'aquest impost injust, ja que des de el començament d'aquesta mala praxis per part dels bancs, totes les propietats han perdut una gran part del seu valor.

PRECS I PREGUNTES

Pregunta sobre el balanç econòmic de la Fira del Ram d'enguany.


Respón el regidor Marçal Vilajeliu

Cada any hem de posar sobre la taula el mateix tema, ja que tot i la "transparència" que el nostre govern local, diu que exerceix, les dades no s'han fet públiques fins ara.

Prec sobre l'estat de conservació de la rotonda de Can Bartolí.


Respon el regidor Carles Aulet


Prec sobre l'estat de les parcel.les de cara a lestiu.


En aquest cas respon el regidor transfuga, Sr.Villaro


Sorprèn el desconeixement del regidor trànsfuga sobre temes que teòricament són de la seva responsabilitat, més tenint en compte la gran extensió de bosc i urbanitzacions que té Tordera, és un tema d'importància vital.

Prec sobre un forat a un pas de vianants al barri de Sant Andreu


Respon la regidora Silvia Catalá.


Prec on es demanen mesures per controlar la població de coloms.


Respon el regidor trànsfuga, Sr. Villaro

Curiosament aquest tema si el duia preparat, en part, tot i que no explica que es fa amb els coloms agafats ni quines mesures s'estan aplicant, si és que es fa, per tal d'evitar que es multipliquin. Volem recordar aquí que existeixen maneres per controlar aquestes aus, que no impliquen la mort dels animals i que són molt més eficients.

Prec pel mal estat de conservació de les pistes esportives a les urbanitzacions


Respon el regidor Carles Aulet.


Com sempre reconeixen que és cert que les pistes necessiten manteniment, i com sempre hem de lamentar que es deixin malmetre sovint fins a un estat en què el cost de posar els equipaments al dia sigui molt més elevat. A hores d'ara hauria d'existir un pla de manteniment com cal, i no esperar que els veïns hagin de presentar queixes, per actuar.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada

Gracias por tu comentario!