RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 20 DE JULIOL 2017

divendres, 4 d’agost de 2017

Ús oferim aquí, el nostre resum del ple del passat dia 20 de Juliol, on podeu apreciar part de tota la feina que fan els nostres regidors, encara que només una petita part.

1.- Aprovació de l’Acta del Ple Ordinària de 29 de juny de 2017.

2.- Determinació de les dues festes locals per a l'any 2018.

El ple de la corporació proposa sol·licitar a la Generalitat, que es fixin com a festes locals els dies 11 de maig del 2018, Festa de Sant Ponç, i el 24 d'agost del 2018, Festa de Sant Bartomeu.
Aquest punt s'aprova per unanimitat de tots els grups i sense comentaris.

3.- Aprovació de l'Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Tordera i de Palafolls.


En aquest cas també s'aprova el punt per unanimitat.

4.- Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2017.

Es comunica que el nombre d'habitants de Tordera es de 16.638, amb un petit increment respecte de l'any anterior.

5.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Tordera per a l'encàrrec d'una anàlisi de l'estudi dels documents del "Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme" presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal del Maresme.6.- Aprovació de l'expedient i obertura del procediment de licitació del contracte de serveis
consistent en la neteja de l’Escola Ignasi Iglesias, l’Escola La Roureda i treballs esporàdics de neteja en edificis municipals de Tordera.7.- Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i ERC-GdT, a instància de la Unió
General de Treballadors, en relació a les empreses multi serveis.

El regidor Rafa Delgado exposa els motius per presentar aquesta moció, a instàncies de la UGT.


Rèplica del nostre regidor incidint en la desprotecció que pateixen els treballadors, arran de l'aprovació de la reforma laboral del PP, i en les condicions indignes de molts dels treballs que estan oferint.

COMUNICACIONS

En aquesta primera comunicació l'Alcalde, Joan Carles Garcia, anuncia qui serà el pregoner de les festes d'enguany, i els motius pels quals s'ha escollit aquesta persona.


La segona comunicació, és una bona notícia per les urbanitzacions d'Agora Parc i Terra Brava, per la construcció de les depuradores que durant tants anys han anat reclamant els veïns. Per fi l'any 2018, és començaran les obres. Però també és una excel·lent notícia per Tordera, ja que és reduirà considerablement la contaminació de les lleres i del riu Tordera. Pel PSC Tordera, la protecció del medi ambient i la minimització de la contaminació, són i han estat des de sempre, uns dels temes més importants.

La comunicació final de l'Alcalde, és per mostrar el seu agraïment a les entitats del poble que ja han celebrat les festes majors, i a totes les que encara es faran. Pensem que les persones que formen les diferents associacions i que organitzen aquests actes, ho fan emprant el seu temps de manera voluntària i amb un gran esforç, per tal que tots puguem gaudir.

PRECS I PREGUNTES

El regidor Rafa Delgado pregunta per les subvencions pel servei d'autobusos urbans.


Respon la regidora Silvia Catalá.


Torna a preguntar el regidor Rafa Delgado, per informar-se sobre l'existència de plans d'emergència.

Li respon el regidor de Govern, Marçal Vilajeliu.


La següent pregunta la fa la regidora del PSC, Toñi Garcia, que demana per l'estat de la devolució d'uns imports que es varen cobrar als veïns de Terra Brava, en les quotes urbanístiques.

En aquest cas respon el propi Alcalde.


La regidora Carmen Fernandez formula un primer prec, sobre un forat que pot suposar un perill, i hauria de reparar-se.

Respon el regidor Carles Aulet.


El segon prec de la regidora Carmen Fernandez del PSC, versa sobre la neteja a l'estany de Can Torrent.


Respon de nou el regidor Carles Aulet


0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada

Gracias por tu comentario!